Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Súťaž : Premeny mesta v čase

Súťaž - PREMENY MESTA V ČASE

Mesto Sliač pri príležitosti významných jubileí 

50.    výročie udelenia štatútu mesta

60.    výročie zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre

775.  výročie prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch

 vyhlasuje  na svojej webovej stránke www.sliac.sk,  

SÚŤAŽ    PREMENY MESTA V ČASE

Súťaž sa bude skladať z viacerých častí. V každej časti sa vrátime do historických období, ktoré mali významný vplyv na vznik mesta, jeho rozvoj a súčasnú podobu. 

Mesto aj takýmto spôsobom chce pripomenúť obyvateľom   tri významné historické medzníky, ktoré v roku 2019 oslavuje.  Podkladom pre textovú časť súťaže budú úryvky z  kroník mesta Sliač, ktorými chce mesto podnietiť záujem  obyvateľov o jeho históriu. Fotografiie - zdroj Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen. 

O živote mesta z rôznych období  bude informovať v pravidelných častiach zverejnený text súťaže.  Súčasťou každej časti bude aj súťažná otázka.

Pravidla súťaže:

Termín vyhlásenia prvej časti   5.3.2019   termín ukončenia     1.6.2019

Termín vyhlásenia druhej časti 1.6.2019  termín ukončenia      6.9.2019

Termín vyhlásenia tretej časti   6.9.2019  termín ukončenia    10.12.2019

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov. Každý môže odoslať iba jednu odpoveď v každej súťažnej časti.  Vždy na konci konkrétnej časti  bude pripravená  jedna otázka, na ktorú odpoveď bude zakomponovaná v priloženom  texte  .

Vyplnením formulára a zaslaním správnej odpovede sa bude môcť každý zapojiť do súťaže o pekné ceny.  

 

Svoje odpovede môžete  zaslať :  

1. vyplnením online formulára ( do textu vyplniť meno, kontakt)

2. zaslaním na email: msks.sliac@gmail.co 

3. poštou  Mestské kultúrne stredisko  Sliač, Kúpeľná 11, 962 31  Sliač , - heslo„ Súťaž  Premeny mesta v čase  „   

Pri každej časti súťaže  bude uvedený termín, do ktorého bude potrebné zaslať správnu odpoveď.

Prajeme Vám príjemné čítanie.


 

Vyhodnotenie druhej časti súťaže

Premeny mesta v čase - Vyhodnotenie 2. súťažnej otázky

Výhercu 2. súťažnej otázky vyžrebovala primátorka mesta Sliač Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová a stal sa ním pán Andrej Irha, ktorý získal balíček propagačných materiálov a knihu mesta Sliač.  Gratulujeme k výhre.

DSC07768.JPG

Veríme, že sa zapojíte do 3. časti súťaže, ktorú nájdete na https://www.sliac.sk/sutaz-premeny-mesta-v-case.html s možnosťou získať pripravovanú novú knihu mesta Sliač. Žrebovanie víťaza 3. súťažnej otázky sa uskutoční  v decembri  2019.


 

TRETIA ČASŤ

Rok 1969  Sliač mestom

Prvý marec 1969 sa stal významným medzníkom vo vývoji a živote nášho kúpeľného mestečka. Týmto  dňom sa stal Sliač mestom. Oficiálne mu bola odovzdaná listina o charaktere mesta na slávnostnom  plenárnom zasadnutí MsNV dňa 15.3. v kinosále Hviezda.

Štatút foto.png

Okrem poslancov MsNV sa na slávnostnom akte zúčastnili zástupcovia  spoločenských organizácií, vyše tristo občanov a vzácni hostia. Boli to predstavitelia stredoslovenského kraja: Ing. V. Litvaj, predseda KNV, Ing. Vlastimil Petrek,  podpredseda SK NV a predseda plánovacej komisie , Dr. Martin Janečka, tajomník SKNV a poslanec za Sliač, Dr.Rusnák za odbor vnútra SKNV. Za ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky sa zúčastnil MUDr. Imrich Hatiar a DR.Ondrej Hladký, generálny riaditeľ Českosloveských štátnych kúpeľov na Slovensku. Za  zvolenský okres sa zúčastnili Ing. Surovič ved. taj. OVKSS, INg. Július Mokoš predseda ONV , Ing. Karol Ruckschlos podpredseda ONV a predseda plánovacej komisie, Juraj Poljovka  podpredseda ONV a predseda komisie pre školstvo a kultúru a poslanec za Sliač. Za mesto Zvolen sa zúčastnil Juraj Digo, predseda MsNV, za družobné mesto Česká Skalica delegácia vedená predsedom MsNV Jozefom Pazlerom a za mesto Krupina predseda MsNV Jozef Tomčík .Slávnostné plenárne zasadnutie otvoril a viedol predseda MsNV František Melicháč, ako prvý ujal sa slova predseda KNV Ing. V. Litvaj . Vo svojom prejave ocenil význam kúpeľov, ale i zásluhy obyvateľom bývalých obcí Hájnik a Rybár v čase SNP, keď dňom i nocou pomáhali opravovať bombardovaním zničenú letištnú plochu na letisku Tri Duby. Ocenil aj prácu , ktorú zamestnanci kúpeľov urobili pre záchranu ranených vojakov v povstaleckej nemocnici roku 1944.  Búrlivým potleskom sprevádzali  prítomní členovia MsNV a občania  slávnostný akt, keď menovaný odovzdal  predsedovi MsNV Františkovi Melicháčovi  listinu o charaktere mesta pre Sliač.

Po ňom predseda MsNV  Juraj Kujan stručne, ale vecne oboznámil prítomných s históriou Sliača, s rokmi  biedy, strádania, ale i rastu a rozkvetu. Nových mešťanov potom pozdravil predseda ONV Ing. Július Mokoš. Ubezpečil ich, že tak funkcionári aj pracovníci ONV budú pomáhať pri rozvoji tohto najmladšieho mesta republiky. Pozdravné prejavy predniesli predsedovia MsNV Zvolen, Českej Skalice a Krupiny. V kultúrnej časti plenárneho zasadnutia vystúpil Robotnícky spevokol, nositeľ radu práce zo Zvolena.

 

vianočný pozdrav-page-001.jpg

 

Cena-  Pripravovaná kniha Mesta Sliač. Žrebovanie víťaza sa uskutoční v decembri 2019. 

Otázka č. 3

Kedy sa stal Sliač mestom a z ktorého družobného mesta bola delegácia, ktorá sa zúčastnila slávnostného odovzdávania listiny o charaktere mesta? 

 


 

Vyplňte formulár a odošlite ho

:
:
:
Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so zasielaním e-mailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka