Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Súťaž : Premeny mesta v čase

Súťaž - PREMENY MESTA V ČASE

Mesto Sliač pri príležitosti významných jubileí 

50.    výročie udelenia štatútu mesta

60.    výročie zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre

775.  výročie prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch

 vyhlasuje  na svojej webovej stránke www.sliac.sk,  

SÚŤAŽ    PREMENY MESTA V ČASE

Súťaž sa bude skladať z viacerých častí. V každej časti sa vrátime do historických období, ktoré mali významný vplyv na vznik mesta, jeho rozvoj a súčasnú podobu. 

Mesto aj takýmto spôsobom chce pripomenúť obyvateľom   tri významné historické medzníky, ktoré v roku 2019 oslavuje.  Podkladom pre textovú časť súťaže budú úryvky z  kroník mesta Sliač, ktorými chce mesto podnietiť záujem  obyvateľov o jeho históriu. Fotografiie - zdroj Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen. 

O živote mesta z rôznych období  bude informovať v pravidelných častiach zverejnený text súťaže.  Súčasťou každej časti bude aj súťažná otázka.

Pravidla súťaže:

Termín vyhlásenia prvej časti   5.3.2019   termín ukončenia     1.6.2019

Termín vyhlásenia druhej časti 1.6.2019  termín ukončenia      6.9.2019

Termín vyhlásenia tretej časti   6.9.2019  termín ukončenia    10.12.2019

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov. Každý môže odoslať iba jednu odpoveď v každej súťažnej časti.  Vždy na konci konkrétnej časti  bude pripravená  jedna otázka, na ktorú odpoveď bude zakomponovaná v priloženom  texte  .

Vyplnením formulára a zaslaním správnej odpovede sa bude môcť každý zapojiť do súťaže o pekné ceny.  

 

Svoje odpovede môžete  zaslať :  

1. vyplnením online formulára ( do textu vyplniť meno, kontakt)

2. zaslaním na email: msks.sliac@gmail.co 

3. poštou  Mestské kultúrne stredisko  Sliač, Kúpeľná 11, 962 31  Sliač , - heslo„ Súťaž  Premeny mesta v čase  „   

Pri každej časti súťaže  bude uvedený termín, do ktorého bude potrebné zaslať správnu odpoveď.

Prajeme Vám príjemné čítanie.


 

Vyhodnotenie prvej časti súťaže

Premeny mesta v čase - Vyhodnotenie 1. súťažnej otázky

Výherkyňu 1. súťažnej časti vyžrebovala primátorka mesta Sliač Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová a stala sa ňou pani Petra Zadjorová, ktorá získala permanentku na procedúry v Kúpeľoch Sliač a. s. v hodnote 30 €. Gratulujeme k výhre.

IMG_20190710_124908.jpgIMG_20190710_124919.jpg

Veríme, že sa zapojíte do 2. časti súťaže, ktorú nájdete na https://www.sliac.sk/sutaz-premeny-mesta-v-case.html s možnosťou získať balíček propagačných predmetov Mesta Sliač. Žrebovanie víťaza 2. súťažnej časti sa uskutoční  v septembri 2019.


 

DRUHÁ ČASŤ

Kronika obce Rybáre  rok 1959

„ Z minulosti Hájnik a Sliača "

Nová obec Sliač prevzala  kroniku bývalej obce Rybáre, a teda minulosť Rybár je čiastočne zachytená na prvých stranách tejto kroniky. Obec Hájniky sa spomína už v listinách v roku 1250, 1263, 1265. Patrila k panstvu zvolenskému zámku (Pustému hradu) a sídlili tu kráľovskí hájnici. V niektorých listinách sa spomína ako obec chrámu sv. Mikuláša. Okolie Zvolena bolo v tých časoch veľmi hornaté. Úlohou hájnikov bola ochrana lesov a zvery pred cudzími živlami. Nemali za úlohu ochraňovať hranice, ich poslanie bolo čiste hospodárske. Neboli vojensky organizovaní. Podľa uvedeného chápala sa aj úloha rybárov (podľa Balašu – Príspevok k dejinám Zvolena).  V chotári obce jedna časť sa volá Kalinovec. Je pravdepodobné, že pôvodná obec tu stála v tom čase, keď pri Hrone boli bariny( podľa Fr. Kováčika, bývalého kronikára). Prvé domky boli na východnej strane kopca, na ktorom stojí kostol. Tieto domy boli určené pre panských sluhov a remeselníkov. Umiestnené boli od terajšieho severného konca dediny až po farskú záhradu a boli obrátené do Hrona. Táto čiastka dediny sa donedávna (a v reči starších obyvateľov doteraz) volala „Kúrie“. Od potôčka tečúceho pri farskej záhrade (teraz zakrytého kanalizáciou) ďalej  na juh boli domky pre poddaných. Tieto domy boli obrátené do Hrona a hospodárske budovy boli stavané popri terajšej hlavnej ceste. Bolo to bývalé záhumnie. Všetky tieto domy boli drevené a nezanechal sa z nich ani jeden.

Obec bola viac razy  vypálená. Roku 1626 obec dobyli Turci a vypálili ju. Vypálili tiež Rybáry , Sielnicu a Budču. Svedkami týchto udalostí je aj vzácny doklad opatrovaný v archíve Ev.A.V. cirkevného zboru v Hronseku: “Knižka kostelní w niž se zaznamenáwa Svatá Almužna na Chrám Pánje w obeczy Fary Hajniczké , roku predesslého 1627 práwe w sobotu pred štwrtám nedeli adventní, skrze skrwawelého a splundrowaný  atď....“

H-008585 Pohladnica tonovana,montaz,Sliac-Hajniky sken Debnarova Lucia.jpg

Vznik novej obce Sliač

Obec Sliač vznikla 20. 12. 1959 zlúčením dvoch susedných obcí Hájnik a Rybár. Meno prevzala od známych kúpeľov Sliač, ktoré do 20. 12. 1959 patrili územne do obce Rybáry.

Pokrokoví občania Hájnik, Rybár ako aj kúpeľov Sliač už dávno prerážali myšlienku zlúčenia obcí. Mali na mysli to, že obce prirodzene spolu súvisia (veď ich delila len rieka Hron ) a niet už žiadnych prekážok aby mohli spoločne pracovať pre výstavbu a rozkvet týchto obcí. Politická práca za zlúčenie obcí vyvrcholila v roku 1959, keď obidva MNV za pomoci dedinskej organizácie KS prijali uznesenie o zlúčení obcí a s uznesením oboznámili občanov na verejných hovoroch. Voľby do novej obce Sliač boli 20. decembra 1959. Pred voľbami do MNV Sliač boli vytvorené agitačné strediská, a to jedno na MNV v Hájnikoch, druhé u Posádkovej správy v Hájnikoch, tretie na MNV v Rybáry a štvrté v kúpeľoch Sliač. Všetky tieto agitačné strediská vyvíjali činnosť až do skončenia volieb v obvodoch. V obidvoch obciach bolo utvorené celkom 25 volebných obvodov. Taktiež bolo utvorené 25 volebných komisií, ktorých členovia navštevovali pred voľbami občanov v ich domácnostiach a hovorili s nimi o zlúčení obcí, ako i o voľbách do nového MNV Sliač a pozývali ich na predstavenie kandidátov. Voľbám predchádzali spoločné schôdze rád MNV obidvoch obcí. Bola tiež aj spoločná schôdza Výborov žien pri MNV. Do voličských zoznamov bol zapísaný nasledovný počet voličov: mužov 765, žien 908, celkom 1673. Do tohto počtu nie sú započítaní voliči z Posádkovej správy Hájniky. Volieb sa zúčastnilo 99,8% zapísaných voličov, z ktorých pre kandidátov bolo odovzdané 99,7 platných hlasov.

Ustanovujúce zasadnutie MNV Sliač bolo dňa 29.12.1959. Na tomto zasadnutí bol zvolený predseda : Halaj Jozef; tajomník Žiliaková Mária; námestník predsedu Darula Miloš. Členovia rady: Krupa Martin , Rudolf Vávra , Pavel Laskavý.

H-009165 Pohladnica ciernobiela,Sliac kupele-zeleznicna stanica sken Debnarova Lucia.jpg

Cena-Balíček propagačných predmetov mesta Sliač. Žrebovanie víťaza sa uskutoční v  septemberi 2019. 

Otázka č. 2

Kedy sa konali voľby  do novej obce Sliač  a kto sa stal prvým predsedom MNV Sliač? 

 


 

Vyplňte formulár a odošlite ho

:
:
:
Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka