Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Súťaž : Premeny mesta v čase

Súťaž - PREMENY MESTA V ČASE

Mesto Sliač pri príležitosti významných jubileí 

50.    výročie udelenia štatútu mesta

60.    výročie zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre

775.  výročie prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch

 vyhlasuje  na svojej webovej stránke www.sliac.sk,  

SÚŤAŽ    PREMENY MESTA V ČASE

Súťaž sa bude skladať z viacerých častí. V každej časti sa vrátime do historických období, ktoré mali významný vplyv na vznik mesta, jeho rozvoj a súčasnú podobu. 

Mesto aj takýmto spôsobom chce pripomenúť obyvateľom   tri významné historické medzníky, ktoré v roku 2019 oslavuje.  Podkladom pre textovú časť súťaže budú úryvky z  kroník mesta Sliač, ktorými chce mesto podnietiť záujem  obyvateľov o jeho históriu. Fotografiie - zdroj Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen. 

O živote mesta z rôznych období  bude informovať v pravidelných častiach zverejnený text súťaže.  Súčasťou každej časti bude aj súťažná otázka.

Pravidla súťaže:

Termín vyhlásenia prvej časti   5.3.2019   termín ukončenia  1.6.2019

Termín vyhlásenia druhej časti 1.6.2019  termín ukončenia    1.9.2019

Termín vyhlásenia druhej časti 1.9.2019  termín ukončenia  1.12.2019

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov. Každý môže odoslať iba jednu odpoveď v každej súťažnej časti.  Vždy na konci konkrétnej časti  bude pripravená  jedna otázka, na ktorú odpoveď bude zakomponovaná v priloženom  texte  .

Vyplnením formulára a zaslaním správnej odpovede sa bude môcť každý zapojiť do súťaže o pekné ceny.  

Prvá časť :  cena -  PERMANENTKA NA PROCEDÚRY   v Kúpeľoch Sliač a.s. v hodnote 30,-  Eur.   Žrebovanie víťaza sa uskutoční 3.6.2019. 

 

Odpoveď:  

Svoje odpovede môžete  zaslať :

1. vyplnením online formulára ( do textu vyplniť meno, kontakt)

2. zaslaním na email: msks.sliac@gmail.co 

3. poštou  Mestské kultúrne stredisko  Sliač, Kúpeľná 11, 962 31  Sliač , - heslo„ Súťaž  Premeny mesta v čase  „   

Pri každej časti súťaže  bude uvedený termín, do ktorého bude potrebné zaslať správnu odpoveď.

Prajeme Vám príjemné čítanie.


 

PRVÁ ČASŤ

Kronika obce Rybáre  rok 1959

„Z minulosti kúpeľov Sliač:H-005414 Pohladnica,Sliac 1904 sken Debnarova Lucia.jpg

Prvá zmienka o Sliači  sa datuje z roku 1244, čiže z čias keď bol Zvolen povýšený na slobodné kráľovské mesto so všetkými privilégiami stredovekých miest na Slovensku. Najstaršia písomná správa pochádza z 15. storočia od Aeneasa Sylvia, pápežského vyslanca, ktorý sa o nich zmieňuje vo svojej Geografii. Z tých čias pochádza i latinský názov „ Thermae Riberiénses“ podľa bývalej obce Rybáry, v katastri  ktorej Sliač bol (1443-1490 t.j. za čias Mateja Korvína).   V polovici 16. storočia písal o nich D.J.Agricola vo svojom diele De natura Posilium (3. Kniha str. 221.). Tiež v diele Kant´s  physische  Geographie z roku 1801 možno nájsť zmienku o smrtiacom prameni u dediny Rybáry. V knihe Jana z Caplovics z roku 1829 sa píše str.19, že pri „ smrtiacom „ prameni v Rybároch často nájdu mŕtvych vtákov a ovce, pretože vzduch nad prameňmi  je životu nebezpečný ( kysl. uhličitý). Ako už z uvedeného vidieť, zo začiatku to nebola liečivá sila, ktorá zapríčinila, že sa o sliačskych prameňoch začalo hovoriť, ale poverčivý strach pred ich neznámou silou. Kedy  sa sliačskych prameňov začalo používať k liečbe neni dosiaľ presne známo.  Matej Bel v „Nolitia  Hungarie“ str. 396 sa zmieňuje o výbornej liečivej sile sliačskych prameňov a v 17. storočí tiež Georgiu Werherus.  Z jeho diela sa však nedá vytušiť, či v tej dobe bolo už na Sliači nejaké kúpeľné zariadenie. V 18. storočí objavujú sa už častejšie správy ako o Sliači, a to už ako o kúpeľoch. „

Sliačske pramene:H-005436 Pohladnica,Sliac kupele-Lenkey pramen 1903 sken Debnarova Lucia.jpg

Prírodným liečivým zdrojom v kúpeľoch Sliač sú minerálne  pramene, ktorých je tu spolu päť.

Z tohto počtu jeden je tzv. “ hlavný kúpeľný prameň“  s vodou silne uhličitou sulfaticko zemitou a izotermickou o teplote 33 °C. Ďalšie štyri pramene sú :

„Adam“ so zemito - alkalickou a uhličitou vodou  o teplote 25 °C

 „Bystrica“ s vodou alkolickou zemito o teplote 23 °C

„Lenkey“ so vzácnou železnato arzénovou a zemitou vodou, ktorá obsahuje vzácne liečivo „ hydroarzenát „(AsH3 )a  preto táto voda je z okolitých minerálok najcennejšia pre ciele prevádzané pitnou liečbou.

„Štefánik“ o teplote 12 °C s vodou silne železito- uhličitou je veľmi obľúbený a vyhľadávaný i okolitým obyvateľstvom pre lahodnú chuť. Okrem liečivej vody minerálnej ( izotermickej) vyskytuje sa na Sliači aj liečivé bahno (vychladnutý železnatý mul) . Je sopečného vulkanického pôvodu s bohatým obsahom dvojmocného železa. Toto bahno bolo získané pri úprave „ hlavného kúpeľného prameňa“ . Používa sa na spôsob bahenných zábalov podobne ako bahno piešťanské. Prípady takejto liečby sú však zriedkavé. Posledným liečivým zdrojom na Sliači je i liečivý plyn, ktorým je čistý kysličník uhličitý CO2. Tohto plynu sa na Sliači používa na liečenie od roku 1863. Úspech tohto liečenia dal podnet k tomu, že sa tu zriadila moderná liečba suchým CO2 proti chorobám ušným a očným na spôsob spŕch.  Kúpeľnou liečbou sa liečia choroby srdcové a cievne, srdcové choroby reumatické, choroby obličkové, rozličné choroby ženské, choroby látkovej výmeny, poruchy vnútornej sekrécie, žalúdočné a črevné choroby, nervové, niektoré choroby kožné, žlčové, pečeňové atď.

 Otázka č. 1 

Ako sa volá prameň so vzácnou železnato arzénovou a zemitou vodou a v ktorom roku  sa na liečebné účely začal používať liečivý plyn?

 


 

Vyplňte formulár a odošlite ho

:
:
:
Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka