Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Primátorka informuje

V tomto "okne" Vás budem informovať o tom, čo sa chystáme urobiť, ale aj o tom, čo sme už urobili.  Niekedy to budú maličkosti, inokedy veľké veci, ale vždy s úmyslom zrealizovať všetko v prospech Vás Sliačanov. 

Verím, že spoločnými silami urobíme zo Sliača miesto, ktoré nám bude okolie závidieť.


 

Stretnutie jubilantov v Obradnej sieni

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú búrku  ...... čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí je čas. 
V piatok, 18.10.2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni stretnutie jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili 80,85,90,95 rokov. Stretnutia sa zúčastnil aj najstarší občan Sliača, ktorý má tento rok 97 rokov. 
Pribúdajúce ro ...viac...

Zverejnené 21.10.2019 -LB-
Aktualizované: 22.10.2019 -LB-Počet videní: 104


 

Články od občanov v Mestských novinkách

 Vážení čitatelia Mestských Noviniek.
     Už niekoľko rokov vydáva naše mesto Mestské Novinky.  Uverejňujú v nich príspevky o svojej činnosti a o svojich aktivitách organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ, ZUŠ, Škôlky, MsKS), Organizácie v mesta (Letisko, Kúpele, VU), Mestské polícia a samotné mesto prostredníctvom svojich zamest ...viac...

Zverejnené 18.10.2019 -LB-Počet videní: 320


 

Je potrebné sa angažovať v prospech mesta - Oznámenie o zvolení za členku odbornej sekcie

      Potešilo ma, že som bola zvolená za členku do Odbornej seksie ZMOS. Jedná sa o Sekciu inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS.
     Je to pre mňa istým spôsobom aj pocta, som nová medzi starostami a primátormi a už sa môžem podieľať na dôležitých rozhodnutiach a smerovaní miest a obci. Áno, je to práca na vyše, ale ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -LB-Počet videní: 190


 

Boli sme úspešní v projekte zameranom na prevenciu kriminality

Ešte v marci tohto roka sme sa zapojili do Výzvy RVPK pre rok 2019 v oblasti prevencie kriminality (plánujeme umiestniť po meste kamery) a boli sme úspešní. Prišlo nám oznámenie s týmto textom:
"Dovoľujem si informovať Vás, že dňa 26.09.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (ďalej len „RVPK“), na ktorom boli ...viac...

Zverejnené 1.10.2019 -LB-Počet videní: 374


 

Zmena prevádzkovateľa potravín v časti Sliača

Vážení spoluobčania, 
      prevádzkovateľ potravín Kačka na ul. B.Němcovej ukončil svoju prevádzku z ekonomických dôvodov a zároveň nám vedenie soločnosti prevádzkujúcej potraviny na ul.Nová  oznámilo, že ukončuje predaj potravín. Momentálne je teda v časti "za traťou" výpadok týchto služieb. Našťastie, spoločnosť COOP Jednota Krupina nám o ...viac...

Zverejnené 24.9.2019 -LB-
Aktualizované: 9.10.2019 -LB-Počet videní: 194


 

PešoBUS

      V týždni od 16.9 do 22.9.2019 bol Európsky týždeň mobility. Zapojili sme sa aj my v našom meste. Deti chodili na bicykloch, kolobežkách, či pešo do škôlok a do školy. Jednak už ráno mali deti pohyb a jednak sme odbúrali ranné zápchy pred šklou.
      Vzhľadom na veľmi pozitívnu odozvu sme sa rozhodli v tomto trende pokračovať aj tento ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -LB-Počet videní: 242


 

Strom lásky a zmierenia

        Tento rok má naše mesto niekoľko výročí. Za to najväčšie považujem to, že máme 50 rokov. Samozrejme nezabúdam ani na tie udalosti, ktoré tomu predchádzali, veď bez nich by sme mestom neboli, ale 1/2 storočnica je významným jubileom aj v živote človeka a dobrým zvykom je oslávenca obdarovať. Urobili sme tak aj my a v parku pri MsU, pred sobá ...viac...

Zverejnené 20.9.2019 -LB-Počet videní: 149


 

Príeskum otváracej doby reštauračných zariadení a služieb

Vážení obyvatelia mesta Sliač,
sme jedno z mála významnejších miest na Slovensku, ktoré nemá určené pravidlá času predaja v obchode (otváracích hodín pohostinských, ubytovacích a reštauračných zariadení počas dennej prevádzky) a času prevádzky služieb. Považujem za potrebné, aby aj táto, pre mesto a jeho obyvateľov určite prospešná činnosť, ...viac...

Zverejnené 18.9.2019 -LB-Počet videní: 319


 

Odchytový koterec pre psích tulákov

     Od tohto mesiaca už naše mesto nepatrí medzi mestá, ktoré nemajú splnenú zákonom statnovenú povinnosť, teda nemajú útulok, karanténku, odchytový koterec a ani zmluvu s útulkom. T Nie je povinnosťou mať útulok. Avšak pokiaľ by sme nezhotovili odchytový koterec, mali by sme mať uzavretú platnú zmluvu s útulkom aby sme mali kam priviesť psa, mačk ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -LB-Počet videní: 328


 

Európsky týždeň mobility v našom meste

      Európskytýždeňmobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a obciam a mestám umožňuje vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú chodenie a cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť  z miest príjemnejšie miesta pre život ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -LB-Počet videní: 94


 

Rozpočet nášho mesta na rok 2020

Vážení občania, 
     do konca roka nám už zostávjú necelé 4 nesiace, a to je čas, kedy sa musí začať kreovať rozpočet mesta na budúci rok. Termín zastupiteľstva, na ktorom sa bude schvaľovať rozpočet a zároveň bude posledné v tomto roku je predbežne stanovené na 12.12.2019. Všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj samot ...viac...

Zverejnené 4.9.2019 -LB-Počet videní: 315


 

Zjednosmernenie časti ulice Za Školou

      Už ste všetci zaregistrovali, že bola zjednosmernená časť ulice Za Školou. Tieto dopravné úpravy majú niekoľko dôvodov. Jednak je táto ulica v týchto miestach príliž úzka, čo spôsobovalo, najmä pri hustejšej premávke, dopravné kolízie. Ak tam parkovali autá, ulica nespĺňala dopravné predpisy. No a v neposlednom rade, bolo nevyhnutné odstrániť ...viac...

Zverejnené 1.9.2019 -LB-Počet videní: 498


 

Mesto dostalo dar

Chcem sa veľmi pekne poďakovať darcovi, občanovi mesta Sliač, ktorý daroval mestu výpočtovú techniku. A to počítač a 2x LCD monitor. Veľmi si to vážim. Je to skôr vzácnosť ako samozrejmosť. Ešte raz ďakujem.
viac...

Zverejnené 21.8.2019 -LB-Počet videní: 356


 

Školská jedáleň a strava zadarmo

Strava zadarmo a rekonštrukcia jedálne.
     Už niekoľko mesiacov rezonuje v celej spoločnosti „strava zadarmo“ pre školákov a predškolákov, no menej sa hovorí o nákladoch, ktoré v súvislosti s tým vzniknú školám a ich zriaďovateľom (teda mestám a obciam). Zväčšenie kuchyne, jedálne, nákup zariadení. Aj u nás, na Sliači sme sa začali pasovať ...viac...

Zverejnené 19.8.2019 -LB-Počet videní: 195


 

Odročenie súdu na september

Vážení spoluobčania, 

      ako iste viete, keď je stanovený termín pojednávania vyvesí túto informáciu súd na svoju stránku. Ak sa pojednávanie z akýchkoľvek dôvodov odročí, súd stiahne zo svojej stránky informáciu o pojednávaní a má za to, že keď tam informácia o pojednávanie nie je, je každému jasné, že pojednávanie nebude. Uvedomujem si, že nie každý má skúsenosti s touto stránkou, ale je dôležité overovať si všetky informácie. A takto to bolo aj z naším pojednávaním. 

     Dnešné pojednávanie (14.8) bolo odročené na september, o presnom termíne Vás budem včas informovať. Ak ste prejavili záujem byť účastníkom pojednávania a ráno ste prišli na súd, mrzí ma, že zbytočne. 

     Ale na margo odročenia musím povedať, že to vnímame pozitívne, nakoľko mám viac času na vypracovanie ekonomických analých, ktoré za mesto nikto ešte nevypracoval a z môjho pohľadu sú dôležité nakoľko môžu preukázať nesprávnosti, či pochybenia druhou stranou.

     Tento spor vyvolalo konanie predcházajúcich vedení mesta. Teraz, v tomto momente, nie je mojou úlohou hodnotiť kto konkrétne a akou mierou sa na ňom podielal, ale pokladám si za povinnosť prispieť svojou odbornosťou k vyriešeniu danej situácie s čo najmenším negatívnym dopadom na mesto a Vás obyvateľov.

      Verím, že naše argumenty súd prijme a vyhodnotí, že nepovie, že v tomto štádiu sporu ich už nevie zohľadniť. 

Ďakujem za Vaše pochopenie. 

                                                                                                             Vaša primátorka

 


 

Informácie z mimoriadneho MsZ

Milí Sliačania,

     Určite ste zaregistrovali, že vo štvrtok 1. augusta 2019, sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. MsZ má plán zasadnutí, avšak niekedy sa vyskytnú neodkladné pracovné záležitosti, ktoré musia prejsť schvaľovaním poslancov a vtedy je nevyhnutné zvolať zastupiteľstvo mimo tento plán, teda mimoriadne MsZ. A aj teraz sa také vyskytli.

     Predložila som mestskému zastupiteľstvu návrh na spolufinancovanie projektu Komunitného centra z mestského rozpočtu a jeho vybudovanie na Brázdach, tak ako bol projekt rozpracovaný ešte bývalým vedením mesta. Dlho sa diskutovalo o navrhovanom umiestnení centra. Zásadný nesúhlas zaznel od obyvateľov ulíc Gorkého a Na Brázdach, ktorí odmietli umiestnenie komunitného centra tak, ako bolo pôvodne navrhované. Kritizovali najmä prístup bývalého vedenia mesta, spôsob akým riešili problémy (teda skôr neriešili), jeho neochotu diskutovať, nezáujem o dotknutých obyvateľov, nerešpektovanie názorov obyvateľov a domovej samosprávy. Informovanie o dislokácii projektu na ich ulici tak, ako to urobilo bývalé vedenie mesta vyhláškou, považujú za nedemokratické, autoritárske, mocenské a jednostranne zaujaté rozhodnutie.

     Mesto už v minulom roku investovalo do tohto projektu viac ako 50.000,- eur a podľa môjho názoru by bolo v tomto momente, keď je projekt už v posudzovaní, na škodu mesta keby sa stopol. A tak, nakoniec poslanci jednohlasne schválili podporu projektu a ostatné uznesenia potrebné k vydaniu kladného hodnotiaceho stanoviska posudzovateľov. Avšak došlo k výraznej zmene oproti minulému obdobiu - vypočula som si stanoviská občanov na osobnom stretnutí s nimi a na základe ich požiadaviek vznesených na tomto stretnutí ako aj v liste podpísanom všetkými obyvateľmi dotknutých bytoviek a navrhla som prijať uznesenie, ktoré „nestopne mesto v projektoch“, že mesto bude hľadať iné vhodné priestory na predmetnú stavbu a že ak sa ich v dohodnutej lehote nepodarí nájsť, od projektu ustúpi. Nakoniec sa mestské zastupiteľstvo uznieslo jednohlasne, že projekt podporí (mesto už v minulosti investovalo do prípravy projektu viac ako 50 000 €) a bude hľadať iné vhodné priestory na svojom území s vedomím, že ak sa ich v dohodnutej lehote nepodarí nájsť, od projektu ustúpi.

     Ďalším dôvodom na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva  bolo, že som považovala za svoju povinnosť informovať poslancov a aj vás občanov, o dlhoročných súdnych sporoch ( od roku 2011 a 2014), v ktorých je mesto žalované a z ktorých. hrozia mestu veľké finančné záväzky. Podľa mojich zistení, aj napriek ich závažnosti neboli nikdy poskytnuté relevantné informácie o ich priebehu bývalým vedením mesta a ani zastupujúcimi advokátskymi kanceláriami. A ani v účtovníctve mesta neboli, tieto potenciálne záväzky, podchytené a neboli vytvárané žiadne opravné položky.

     Mesto rieši v súčasnosti dva súdne spory, pričom ten „pre mesto drahší“ je na 1,7 milióna eur a bohužiaľ nevyzerá "ružovo". Sám advokát sa vyjadril „V ďalšom priebehu súd rozhodne na základe dokladov predložených žalobcom o celom uplatnenom nároku.  Očakávam rozhodnutie, ktorým nároku v celom rozsahu vyhovené nebude ...“  avšak nikto nevie s určitosťou povedať ako to dopadne a koľko to bude mesto v konečnom dôsledku stáť. Verdikt súdu by sme sa mali dozvedieť 14.8.2019.

      Zatiaľ je právoplatne, bez možnosti odvolania, ukončený súdny spor s bývalým riaditeľom základnej školy o neplatnosť odvolania z funkcie primátorom mesta po tom ako mu Rada školy vyjadrila nedôveru. Súčasne tým istým rozhodnutím je právoplatne vyhlásené, že aj výpoveď z pracovného pomeru daná pánovi Nemcovi, vtedajšou riaditeľkou základnej školy, je neplatná od samého začiatku. Bola som informovaná advokátskou kanceláriou, ktorá ho zastupuje, súčasne aj advokátskou kanceláriou JUDr. Trúsika, ktorá zastupuje mesto Sliač, že spor je právoplatne ukončený a musíme ho vykonať. Rozhodnutie súdu bolo doručené elektronicky advokátskej kancelárii, ktorá je splnomocnená prijímať v mene mesta všetky písomnosti v tomto spore. JUDr. Trúsik sa následne, po mimoriadnom zasadaní MsZ zúčastnil, ako prizvaný hosť, rokovania finančnej komisie mesta a osobne informoval o spore. Následne po zvážení všetkých okolností a možností rozhodneme, či mesto využije možnosť mimoriadneho opravného prostriedku dovolania, ktoré však nemá odkladný účinok.

     Ako som už uviedla výpoveď z pracovného pomeru je neplatná od samého začiatku a mesto je povinné vyplatiť bývalému riaditeľovi ušlú mzdu a trovy konania a škola zas prijať ho späť do pracovného pomeru pôvodné učiteľské miesto. Toto rozhodnutie je povinná vykonať riaditeľka základnej školy a nie primátorka. Mesto neuzatvára pracovné zmluvy s učiteľmi a zamestnancami školy, mesto vo svojej pôsobnosti menuje len riaditeľa školy a delegátov do Rady školy. Blížiace sa septembrové zasadanie mestského zastupiteľstva s pracovným pomerom pána Nemca nemá nič spoločné. A ak niekde odzneli iné informácie sú nepravdivé, manipulatívne  a zavádzajúce.

     Myslím si, že informácia o priebehu a výsledku súdneho sporu s pánom Nemcom bola JUDr. Petrochom, ktorý len interpretoval dôvody, pre ktoré mesto a základná škola spor prehrala, bola presná a vyčerpávajúca nakoľko ju čerpal z právoplatného rozhodnutia krajského súdu, ktoré mal pred sebou počas zastupiteľstva. To sa, ale na nelegálnom zvukovom zázname nedá vidieť ani počuť.

     Je z môjho pohľadu zarážajúce ako dokážu poniektorí jedinci bez ochoty pomôcť a bez akéhokoľvek úprimného záujmu o dianie v meste zavádzať nepravdivými a neúplnými informáciami. Nikto z prítomných na zastupiteľstve nepožadoval ďalšie doplňujúce informácie o prednesených súdnych sporoch. Priznám sa, že som očakávala väčší záujem najmä poslancov, ale aj zúčastnenej verejnosti, o túto tému nakoľko prehra v súdnom spore o 1,7 milióna by mala pre naše mesto katastrofálne následky.

     Urobím všetko preto aby súdne spory začaté za bývalého vedenia mali čo najmenší dopad na mesto Sliač a na nás, jeho obyvateľov.

                                                                                                            Vaša primátorka


 

Oprava autobusových zastávok

Určite ste si všimli, že zastávka pri Hájnickom cintoríne nemá strechu, boky.... proste je úplne rozobratá. Je to preto, že v týchto dňoch začíname s opravou autobusových zastávok. Podľa informácií od bývalého primátora by sme mali získať aj finančné prostriedky na výmenu zastávok z IROP, ale  bohužiaľ len na 3 a my ich máme 17. A tak sme začali s opravou už existujúcich.

Táto zastávka bude prvá, vzorová, testovacia. Verím, že svojou funkčnosťou poteší našich spoluobčanov čakajúcich na autobus a skrášli aj prostredie svojím výzorom. Chvíľu to však potrvá (ak nebude pršať, do konca týždňa sme hotoví) a preto Vás chem požiadať o trpezlivosť a zároveň sa ospravedlňujem za obmedzenie komfortu pri čakaní na autobus.

Ďakujem za pochopenie


 

Revitalizácia parku pri MsU

Dnes sa revitalizoval park - priestor pri MsU, pred "sobáškou". Odstránili sme staré, mieatamy zoschnuté tuje, vytrhali kríky a otvorilo sa nádherné priestranstvo. Dokonca sme aj strom v tých kríkoch našli :-)  

Pokúsime sa sfunkčniť aj fontánu a verím, že nám vyjde aj projekt na wifi v meste, čím by sa tento priestor priblížil pre verejnosť nielen pekným vzhľadom, ale aj funkčnosťou ako oddychová zóna pre verejnosť. 


 

Prenos zo zastupiteľstva 7.3.2019

Milí Sliačania, zajtra pokus č.1 na kablovke od Snailnetu zastupiteľstvo od 16.00. Pôjdeme aj na stránke Môj Sliač, pre tých, ktorí nemáte vyššie spomínanú káblovku.  Pokúsime sa to dať aj na stránku mesta. Uvidíme, čo sa nám podarí zrealizovať. Snažíme sa, vylepšujeme ... hlavne robíme s tým, čo máme k dispozícii. Pre istotu ešte upozorňujem, že ak to budete pozerať na FB a bude horší zvuk, použite slúchdlá. 
Ďakujeme za trpezlivosť a podporu. 


 

Nový obchod po dlhšom čase - drogéria Teta

Po veľkých peripetiách so zmluvou s prevádkovateľom drogérie Teta, sa nám podarilo ušetriť 15.000,- €, upraviť nové priestory pre naše Informačné centrum, prerobiť šatne pre nájomníkov a vybudvať nové toalety. A tak sme mohli uvóľniť prietory pre drogériu Teta, ktorá vyzerá ako z letáku a 25.2.2019 otvorí svoje dvere pre nás Sliačanov. 

Verím, že v nej nájdete všetko potrebné a že sa jej tu bude dariť.  


 

Zmena úradných hodín na MsU

S účinnosťou od 1.2.2019 sme zmenili úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Úradné hodiny MsÚ Sliač od 1.2.2019

Pondelok         07.30 - 11.30    12.30 - 15.30 

Utorok              07.30 - 11.30    12.30 - 15.30

Streda              07.30 - 11.30     12.30 - 17.00

Štvrtok             07.30 - 11.30

Piatok               07.30 - 11.30     12.30 - 14.00

V čase od  11.30 do 12.30 je aj obedná prestávka 

 


 

Zmeny potrebujú čas

Vážení a milí Sliačania,

Veľmi ma teší Váš záujem o dianie v meste, že máte potrebu zmien a chcete aby Sliač napredoval míľovými krokmi. Je to úžasné, že konečne po 8 rokoch chcete vidieť progresívnu zmenu na Sliači, a to okamžite.

Bohužiaľ, aj keď ma to mrzí, okamžite to nejde. Aj vláda dostane 100 dní na to, aby sa stihla detailne oboznámiť so situáciou a následne urobiť zmeny. A aj nedočkavá opozícia čaká tých 100 dní na prvé kroky vlády, aby potom mohla hodnotiť, či kritizovať.

Skúsme byť preto aj na Sliači tolerantní a dajte mi čas aby som mohla plánované zmeny urobiť. Sliač je momentálne ako lúka s množstvom vykopaných jám, ktorým sa bohužiaľ nedá vyhnúť a v každej je dosť bordelu, alebo je tak hlboká, že v nej nie je nič. Pýtate sa čo je horšie? Je to jedno !!!

Ak je tam „hnoj“ tak kým ho nevykydám, tak sa z neho nevyhrabem. Ak tam nie je nič – tak to sú projekty – ak chceme do nejakého ísť musíme ho napísať, obstarať, podať a ... no bohužiaľ lusknutím prstov projekt nebude, musí na ňom pracovať tím. Ale aký, keď na našom úrade nie je ani jeden človek, ktorý by to vedel? Tak kde vziať tím? Ako príklad Vám uvediem dotácie na chodníky okolo bytoviek, nastúpila som 7.12 do funkcie a 14.12 zavreli výzvu. Ako sa mohol stihnúť podať projekt, keď nebola ani čiarka, keď na úrade o tom ani nevedeli.

Čakali ste dlhých 8 rokov kým ste sa konečne spamätali a začali sa pýtať, prečo sa na Sliači nič nedeje, tak ešte chvíľu počkajte kým začnete hodnotiť moju prácu a ľudí, ktorí mi pomáhajú. Všetci presne viete, čo nemám robiť, ale nikto z Vás nepríde s radou, čo mám urobiť.  Každý z Vás má dvere na úrade otvorené.

MsU je neskutočne poddimenzovaný, či personálne alebo priestorom. Bývalé vedenie podpísalo nevýhodné zmluvy, alebo pre istotu nepodpísalo žiadne. Nakoľko prebieha audit zmlúv, neviem Vám ešte povedať, či už sme odhalili všetko.

Sliač je krásne a ešte stále kúpeľné mesto, ale ak si budeme navzájom hádzať polená pod nohy, je len otázkou času dokedy to tak bude.

Vzhľadom na vyššie uvedené, verím, že ste pochopili v akej situácii je naše mesto, že na zelenej lúke dom bez stavebného povolenia a projektu nepostavíme a že zázraky sa na počkanie robiť nedajú. Som, ale aj napriek všetkému presvedčená, že Sliač a my Sliačania máme veľký potenciál, že upokojíte vášne a dáte mi čas dokázať to. Som vo funkcii od 7.12.2018, v čase od 21.12 do 7.1. boli všade dovolenky, takže reálne som tam 24 ! pracovných dní. Pracujem na tom aby sa Sliač posúval dopredu, ale radšej zvážim všetky rozhodnutia a plánované zmeny 2x, lebo prípadné chyby by sa ťažko odstraňovali a škody by mohli byť trvalé.

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali čítaniu týchto riadkov, za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

Balgová


 

Upevnenie kontajnerov na Rybárskej ulici

Parkovacích miest nikdy nie je dosť.

Jedno miesto na Rybárskej zostávalo pravidelne voľné lebo bolo blízko pri kontajneroch, ktoré neboli zabezpečené proti pohybu a mohli oškrieť zaparkované auto. A tak sme kontajnerové stojisko oplotili. Maličkosť, ale pribudlo 1 parkovacie miesto.


 

Odstránenie stojatej vody z Pionierskej ulice

Viacerí ste upozorňovali na stojatú vodu (na veľké mláky) na Pionierskej ulici, ktorá zaplavila celú ulicu. V piatok 18.1. sme našli riešenie. Vykopali sme jamu, zasypali makadamom, čím sa vytvorila drenáž kadiaľ môže voda odtekať. Je síce zatiaľ provizórne, ale voda tam už nestojí, takže deti sa nemusia brodiť po členky vo vode cestou do školy. 

Ďalšia maličkosť pre dobro Sliačanov. 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka