Podujatia

TVORIVÝ DENNÝ TÁBOR

MESTSKÝ DENNÝ TÁBOR SLIAČ 2021 (2)


Mestské kultúrne stredisko Sliač
organizuje v spolupráci s oz Tvorivé Slovensko
TVORIVÝ DENNÝ TÁBOR
Miesto:
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11.
(v zabezpečenom prostredí so záhradou a v dvoch skupinách max. po 7 detí)
Termín : 10. 7. – 14.7.2023
Denne od 8.00h. – do 16.00h.
Cena: 160.- Eur/týždeň
(v cene je materiál pre tvorenie, lektor, animátor obed a pitný režim).
Prihlášky: msks.sliac @gmail.com

Bližšie informácie: +421907 838 813

Informácie