Podujatia

Prednáška – bezpečnosť na cestách

JDS Sliač bezpečnosť (21 × 29.7 cm) (3)


Mesto Sliač
v spolupráci s OR PZ Zvolen
organizuje prednášku
pre seniorov v meste zameranú na
bezpečnosť seniorov v cestnej doprave
a podvodoch na senioroch
dňa 26.9. 2023 14.00 hod.
DK Hron, ul. SNP 19

Informácie

SNP 19, Sliač