Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie OU Zvolen_Pozemkové úpravyVytlačiť
 

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚ ZV PLO") ako orgán príslušný v zmysle § 2 a § 9 ods. 4 zákona č. 18012013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len "za'kon "), v zmysle § 10 ods. 4 zákona oznamuje zverejnenie úvodných podkladov - návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, vypracovaného k projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybáre, na 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka