Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamuje

nášivka MsP Sliač.jpg

Seniori pozor na podvodníkov

 

    Vážení občania, na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aky išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze osobne a preto posielajú kelegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia že ich posiela ich príbuzný.

    Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar ( napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponákajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúťo nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

Zdroj : Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR

 

 

Preventívno – kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie povinností držiteľov psov v mesiaci Marec 2017 – vyhodnotenie.

 

V mesiaci Marec 2017 bola Mestskou políciou v Sliači vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie Zákona č. 282/02 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

V zmysle uvedeného zákona bolo cieľom kontroly najmä:
1/ preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou,
2/ dodržiavanie zákazu voľného pohybu psa,
3/ dodržiavanie povinnosti držiteľa psa odstraňovať výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

V meste Sliač je k 31.3.2017 prihlásených celkovo 599 psov. Z tohto počtu je v rodinných domoch evidovaných 458 psov. V bytových domoch je evidovaných 141 psov. Osoby ZŤP ktoré sú oslobodené od dani za psa a staršie osoby ako 70r. majú evidovaných 38 psov.
Počas sledovaného obdobia (1.-31. Marec 2017) bolo celkovo kontrolovaných 53 osôb pri vodení psa. Z celkového počtu kontrolovaných bolo najviac zistených nedostatkov v počte 13 pri vedení psa bez označenia evidenčnou známkou mesta. Jednalo sa vo väčšine u osôb, ktoré mali psov prihlásených v evidencii Mestského úradu Sliač, ale z rôznych príčin ich nemali k preukázaniu v čase kontroly. Osoby dodatočne preukázali totožnosť psa a boli za tento nedostatok napomenuté. V 5 prípadoch bol zistený voľný pohyb psa a v 2 prípadoch bolo zistené, že pes nie je evidovaný v žiadnej evidencii. V 4 prípadoch boli psy označené evidenčnou známkou inej obce. 16 držiteľov psov následne po zverejnení a vykonávaní kontrolnej činnosti Mestskej polície svojich psov prihlásilo do evidencie Mestského úradu  
v Sliači. Za priestupky ktoré neboli vyriešené napomenutím boli uložené blokové pokuty
v celkovej výške 50 ,- €.

____________________________________________________________________

Upozornenie pre prevádzkovateľov motorových vozidiel, ktoré sa dlhšiu dobu nepoužívajú.

   Mestská polícia upozorňuje prevádzkovateľov motorových vozidiel dlhodobo parkujúcich na verejných priestranstvách v meste Sliač bez platnej technickej a emisnej kontroly, že takéto vozidlá budú príslušníkmi MsP zaregistrované a po upozornení budú ich držitelia oznámení na príslušný odbor štátnej správy. Povinnosť mať platnú technickú a emisnú kontrolu sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie motorových vozidiel a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
Pokiaľ prevádzkovatelia vozidiel s vozidlami dlhšiu dobu nejazdia, alebo ide o nepojazdné vozidlá vplyvom poruchy či po dopravnej nehode, odporúčame im požiadať na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Na dočasne vyradené vozidlo sa technická a emisná kontrola nevzťahuje. Zároveň sa za vozidlo dočasne vyradené z evidencie neplatí povinné zmluvné poistenie. Takto vyradené motorové vozidlo nesmie byť zaparkované na verejnom priestranstve.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie na parkovanie motorových vozidiel na plochách verejnej zeleni.

   Mestská polícia upozorňuje vodičov na ustanovenie § 25/ 1, s, Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke o zákaze zastavenia a státia motorových vozidiel na plochách verejnej zeleni. Vplyvom teplého počasia dochádza prevádzkou motorových vozidiel k narušovaniu a devastácii trávnatých porastov, čím vznikajú škody na životnom prostredí. Príslušníci mestskej polície budú takéto porušenia riešiť založením technického zariadenia zabraňujúcemu odjazdu vozidla a následným prejednaním priestupku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preventívno – kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie povinností držiteľov psov   
 

  Mestská polícia v Sliači oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2017 bude vykonávať zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie Zákona č. 282/02 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Kontroly budú vykonávané po celom území mesta Sliač a v miestnych častiach Sampor a Trebuľa a budú zamerané najmä na :

1/ preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou,

2/ dodržiavanie zákazu voľného pohybu psa,

3/ dodržiavanie povinnosti držiteľa psa odstraňovať výkaly ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle § 3 ods. 1, písm. i, Zákona č. 564/91 Zb., o obecnej polícii v znení neskorších zmien. K uvedenému pristupujeme na základe podnetov občanov mesta .

Výsledky kontroly budú zverejnené na vebovom sídle mesta Sliač www.sliac.sk v mesiaci apríl 2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici sa opätovne obracia na občanov s  upozornením „ponáhľajte sa domov radšej pomaly“

   V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.

Vodiči, zamyslite sa preto:

Dodržiavate maximálnu povolenú rýchlosť?

Prispôsobujete jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky?

Nepožívate pred jazdou alebo počas jazdy alkoholické nápoje? Ani príležitostne?

Neriskujete pri predbiehaní? Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.

Používate bezpečnostné pásy?

Telefonujete za volantom? Ak áno, používate súpravu handsfree („voľné ruky“)?

Nepreceňujete niekedy svoje schopnosti?

Spomalíte, keď na vozovke vidíte pohybovať sa chodcov a cyklistov?

Správate sa na ceste zodpovedne a ohľaduplne?

Zamyslite sa nad svojím správaním v cestnej premávke, pretože len zodpovedným prístupom a dodržiavaním dopravných predpisov môžete predísť vážnym dopravných nehodám a vrátiť sa v bezpečí domov.

Nezabúdajte, Váš život a zdravie je to najcennejšie čo máte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení spoluobčania venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu

       V noci zo 14.01.2017 na 15.01.2017 v čase o 01:00 hod. došlo v budove Domu seniorov na ul. Pionierskej v Sliači k trestnému činu krádeže, kde neznámy páchateľ odcudzil pokladničný trezor s finančnou hotovosťou. Trezor páchateľ pravdepodobne prenášal v okolí objektu a nakladal do motorového vozidla. Týmto žiadame občanov, ak majú akékoľvek informácie k uvedenej udalosti, aby nám tieto poskytli prostredníctvom osobného oznámenia, prípadne telefonicky na čísle 0911 261 352, alebo emailom na policia@sliac.sk.


Oznamujeme občanom, že v  prípade potreby po 22:00 hod. a počas víkendov je potrebné volať linku tiesňového volania 112, alebo 158.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka