Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Položky 16-24 z 24

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom o ...viac...

Zverejnené 23.2.2019 -LB-
Aktualizované: 1.3.2019 -rs-


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.8  zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil  deň ich konania na 16. marca 2019. 
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -rs-


 

Verejná vyhláška_jednoduché pozemkové úpravy

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybáre, v zmysle § 10 ods. 1 zák. Č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov .< ...viac...

Zverejnené 15.1.2019 -LB-
Aktualizované: 1.3.2019 -rs-


 

Výsledok vybavenia petície č. PET/1/2018

Informácie v súbore na stiahnutie.
viac...

Zverejnené 15.10.2018 -ru-


 
Položky 16-24 z 24

VZN 4 2019

VZN č. 04/2019 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ

viac

VZN 3 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 03/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ

viac

VZN 2 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ Č. 02/2019_O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

viac

Zasadanie zo dňa 25.6.2019, číslo: 5

viac

Úradná tabuľa

Plan kontrolnej cinnosti 2019 (2).pdf(363.4 kB)Plán kontrolnej činnosti
Scan-140518152556.pdf(993 kB)Výberové konanie riaditeľ ZŠ
VZN 49.2018.pdf(490.9 kB)VZN 49/2018 schválené
ZaD č.8 - text.pdf(6.9 MB)ZaD č. 8 UPM Sliač text
ZaD č.8 - legenda.pdf(1023.4 kB)ZaD č. 8 UPM Sliač legenda
ZaD č.8 - grafika.pdf(1.2 MB)ZaD č. 8 UPM Sliač grafika
UPZ Sliač Rybáre, 04 Infraštruktúra, 18.03.10.pdf(604.1 kB)UPZ Sliač Rybáre, 04 Infraštruktúra
UPZ Sliač Rybáre, 05 Majetok, 18.03.10.pdf(336.2 kB)UPZ Sliač Rybáre, 05 Majetok,
UPZ Sliač Rybáre, 06-A Regulácia, 18.03.10.pdf(550.9 kB)UPZ Sliač Rybáre, 06-A Regulácia
UPZ Sliač Rybáre, 06-B Regulácia, 18.03.10.pdf(778.6 kB)UPZ Sliač Rybáre, 06-B Regulácia
UPZ Sliač Rybáre, 07 VPS, 18.03.10.pdf(695.9 kB)UPZ Sliač Rybáre, 07 VPS
UPZ Sliač Rybáre, 08 CO, 18.03.10.pdf(450.3 kB)UPZ Sliač Rybáre, 08 CO
UPZ Sliač Rybáre, Titulka, 18.03.10.pdf(133.9 kB)UPZ Sliač Rybáre, Titulk
UPZ Sliač Rybáre, 00 Texty, 18.03.10.doc(451.5 kB)UPZ Sliač Rybáre, 00 Texty
UPZ Sliač Rybáre, 00 Texty, 18.03.10.pdf(302.7 kB)UPZ Sliač Rybáre, 00 Texty
UPZ Sliač Rybáre, 01 Širšie vzťahy, 18.03.10.pdf(863.1 kB)UPZ Sliač Rybáre, 01 Širšie vzťahy
UPZ Sliač Rybáre, 02 KUN, 18.03.10.pdf(547 kB)UPZ Sliač Rybáre, 02 KUN
UPZ Sliač Rybáre, 03 Doprava, 18.03.10.pdf(482.8 kB)UPZ Sliač Rybáre, 03 Doprava
oznam 26.4.2018 .pdf(187.8 kB)Výkopové práce v meste Sliač - optická sieť
Rozhodnutie, ÚP CMZ, strategický dokumnet.pdf(1.5 MB)Rozhodnutie, ÚP CMZ
RO_2_2018_návrh.pdf(215.1 kB)RO_2_2018_návrh
5_osobitný zreteľ - Markovič - zámena.pdf(249.9 kB)osobitný zreteľ - Markovič
Oznam Mesta Sliač.pdf(548.8 kB)Návrh na vykonanie záznamu vecného bremena
scan0216.pdf(3.8 MB)Verejná vyhláška stavebné povolenie
str 1.PDF(877.4 kB)Verejná vyhláška časť 1
str 2.PDF(658.2 kB)Verejná vyhláška časť 2
N_RO_1_2018.pdf(208.6 kB)Rozpočtové opatrenie 1/2018 návrh
scan0214.pdf(7.1 MB)Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania
str 1.pdf(804.2 kB)Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
str 2.pdf(1013.3 kB)Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
Plan kontrolnej cinnosti 2018 (1).pdf(206.9 kB)Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač na 1. polrok 2018
Plan kontrolnej cinnosti 2017 (1).pdf(197.4 kB)Plán kontrolnej činnosti 2017
VZN - obecné chránené územie.pdf(349.6 kB)VZN obecné chránené územie návrh
Scan-170531105149.pdf(2.1 MB)VZN chránené územie ortofotomapa
Snímok z katastrálnej mapy OCHÚ.pdf(73.2 kB)VZN chránené územie mapa
Plan kontrolnej cinnosti 2017 (1).pdf(136.8 kB)Plán kontrolnej činnosti 2017
webygroup
ÚvodÚvodná stránka