Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské kultúrne stredisko

Budova MsKS Mestské kultúrne stredisko v Sliači je mestská príspevková organizácia, ktorá je základnou organizačnou jednotkou podieľajúcou sa na rozvoji mestskej kultúry. Hlavným poslaním organizácie je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne
a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.
V rámci finančných a personálnych možností
a v súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v meste Sliač 
a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Mestské  kultúrne stredisko zachováva a ďalej rozvíja regionálnu kultúrnu pestrosť, diverzitu, trvalo udržiava dynamiku rôznych prejavov miestnej kultúry, vychádzajúcich  z tradičných
i súčasných kultúrnych symbolov, noriem a vzorcov, takých, s ktorými sa identifikuje lokálne spoločenstvo. V multikultúrnom prostredí zabezpečuje kultúrne a vzdelávacie aktivity
a buduje regionálnu kultúrnu identitu ako prejav zodpovednosti ľudí k sebe samému,
k ostaným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Pomáha tak vytvárať spoločné povedomie, identitu obyvateľov. Ako odborné a programové centrum pre miestnu kultúru a voľnočasové vzdelávanie plní významné poslanie pri uchovávaní, sprístupňovaní, a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne, svojou vzdelávacou činnosťou veľkou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností, ako  i k získavaniu nových postojov a návykov a v rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára
a odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry.

Organizačné zložky MsKS:

Mestská knižnica Sliač 
Kino Hron


Riaditeľka: Renáta Šeniglová

 
Kontakt :  
Kúpeľná ul. č. 11, 962 31 Sliač
tel.045/5442202, 
mobil: 0907838813                        
e-mail: msks.sliac@gmail.com                                            
 

 


 
ÚvodÚvodná stránka