Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálny, triedený odpad

Komunálny a triedený odpad

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018.
 Oznam úroveň triedenia KO 2018.pdf (144.8 kB) (144.8 kB)

Harmonogram zberu odpadu do 30.06.2019
 Harmonogram 1 polrok 2019.pdf (277.1 kB) (277.1 kB)

Zber a odvoz komunálneho a triedeného odpadu v meste Sliač v roku 2019
 KO 2019_Mesto Sliač oznam WEB.pdf (291.1 kB) (291.1 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach amiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 24/2018
 VZN č  24_ 2018   final.pdf (396 kB) (396 kB)

Zásady triedenia odpadu
 triedenie odpadov leták.pdf (241.5 kB) (241.5 kB)

Komunálny odpad - informácie pre občanov v roku 2019

Informácie pre občanov v roku 2019

Elektroodpad: vyváža sa od marca do novembra 2019 vždy v poslednú sobotu v mesiaci patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky..., nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí a pod.)

 

Zber konárov: bude prebiehať v posledný pracovný deň len                v mesiacoch marec, apríl, október a november 2019

Konáre a elektroodpad žiadame vykladať v deň zberu do 08:00 hod. na chodník pred svoju nehnuteľnosť čo najbližšie k oploteniu. Mimo termínov vývozu môžete konáre a elektroodpad odovzdávať celoročne v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač ul. ČSA č.963.

Použitý jedlý olej: obyvatelia z rodinných domov môžu odovzdávať spolu s bioodpadom (uzatvorenú nádobu položiť na BIO kontajner). Všetci občania - obyvatelia z bytových domov aj rodinných domov môžu uzatvorené nádoby s použitým jedlým olejom odovzdávať celoročne         v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač na ulici ul. ČSA č.963.

Drobný stavebný odpad: patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, atď. (bez kovu, dreva, skla, plastov ...) nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, atď.)

Z technických príčin nie je možné až do odvolania odovzdávať drobný stavebný odpad na hospodárskom dvore Mesta Sliač ul. ČSA č.963.

Veľkoobjemový odpad a nebezpečný odpad : 2 x ročne bude vykonávaný zber veľkoobjemového odpadu a zber nebezpečného odpadu. O týchto zberoch budete včas informovaní (web, mestský rozhlas, informačné tabule rozmiestnené v meste, informačné letáky, mestské novinky...).


 

Triedený odpad

Spolupráca o „Zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov“ s NATUR -PACKOM. 

https://www.naturpack.sk/

200-x-200_2s.gif

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka