Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Historické pamiatky mesta

Medzi historicky najzaujímavejšie obce na Pohroní patrí kúpeľné mesto Sliač. Spoločná obec pod týmto názvom vznikla v roku 1959 spojením dvoch – v minulosti samostatných stredovekých osád – Hájnik a Rybárov. Dávnu minulosť Sliača potvrdzujú aj archeologické nálezy v lokalite Horné zeme z predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia. Prvá písomná zmienka o sliačskych minerálnych prameňoch pochádza z roku 1244, v čase, kedy kráľ Belo IV. obnovil mestské práva neďalekému Zvolenu. V týchto sa pri opise okolia a hraníc spomínajú i pramene, ktoré vyvierajú neďaleko zvolenského panstva.


Významné historické pamiatky

Kostol sv. Mikuláša

Kostol sv. Mikuláša – najstaršia architektonická pamiatka v meste z r. 1263 a zvonica s jedným z najväčších a najstarších zvonov na Slovensku.

 

 

Ranorenesančný kaštieľ rod. Bezeghovcov z 15. stor.

Rannorenesančný kaštieľ rod. Bezeghovcov z 15. stor.  

 

Bezeghovská (rybárska) kúria z r. 1701Bezeghovská (rybárska) kúria z r. 1701s pamätnou tabuľou     viažúcou sa na pobyt A. Sládkoviča (bývalá kachliareň).

 
Budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky. 

Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky.  Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky.     Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky.                                                   Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky. 

Historické Letisko Tri Duby – povstalecká základňa v SNP.   
 

Pamätníky a pomníky obetiam  1. a 2. svetovej vojny a SNP.    

Pamätníky a pomníky obetiam 1. a 2. sv. vojny       Pamätníky a pomníky obetiam 1. a 2. sv. vojny


Pamätník odsunu sovietskych vojsk z Československa.
 

pamätnik_odsun_sovieti.jpg


Významné osobnosti
 

Na Sliači sa v priebehu rokov liečilo a doliečovalo mnoho významných osobností. Mnohým Sliač nielenže vrátil stratené zdravie, ale ich aj inšpiroval k vytvoreniu vzácnych diel. Ďalším zase dodal sily do novej tvorivej práce. Mnohí z tých, ktorí Sliač navštívili, tu i istý čas pôsobili. Medzi tieto významné osobnosti patrili: uhorský panovník Matej Korvín, polyhistor Matej Bel, palatín Jozef Habsburgský, arcikňažná Hildegarda, srbská kráľovná Natália, bulharský cár Ferdinand, maďarský revolucionár Lajos Kossúth, rakúsky dramatik a básnik Franz Grillparzer, básnici – Ján Kollár, Andrej Sládkovič, P. O. Hviezdoslav; česká spisovateľka Božena Němcová, národovec Ľudovít Štúr, rímskokatolícki kňazi – Štefan Záhorský, Jozef Kačka; literárny vedec a kultúrny pracovník Dr. Jozef Škultéty, básnik a literárny kritik Dr. Štefan Krčméry, spisovateľky – Terézia Vansová, B. S. Timrava, E. M. Šoltésová, Štefánia Pártošová,  poetka Ľudmila Podjavorinská, spisovatelia – Ferdinand Gabaj, Ján Smrek, Pavol Horov, Mikuláš Huba, Janko Jesenský, J. C. Hronský; francúzsky spisovateľ René Picard, kambodžský princ Norodom Sihanuk, český komik Vlasta Burian, politik a kňaz Jozef Tiso, prvý prezident ČSR T. G. Masaryk, politik a diplomat Dr. Eduard Beneš, politik a štátnik N. S. Chruščov, čsl. prezident armád. gen. Ludvík Svoboda; maliari
a ilustrátori – Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Martin Benka; ľudoví umelci - bratia Ján a Martin Sanitrárovci, hudobní skladatelia – Alexander Moyzes, Ján Cikker; herec Július Pántik, a mnohí ďalší.
 

Významné osobnosti

A.SládkovičAndrej Sládkovič – pôsobil na Sliači ako vychovávateľ
v rokoch 1844 – 1847  napísal tu svoje veľkolepé
lyricko-epické básnické skladby Marína a Detvan.

 

 

 

 

 

 

Božena Němcová – česká spisovateľka a zberateľka ľudovej B. Nemcová
slovesnosti získala podľa povery počas liečenia v sliačskych kúpeľoch námet pre svoju rozprávku „Soľ nad zlato“.
Podnetné inšpirácie objavila aj pre koncipovanie diela
„Podhorská věsnice“. 

 

 

 

Štefan Záhorský

Štefan Záhorský – rímskokatolícky kňaz a národovec pôsobil v Hájnikoch v rokoch 1852 – 1863. Angažoval sa pri presadzovaní slovenčiny v úradnom styku, za čo sa mu uhorské úrady neraz vyhrážali a mal byť aj súdený. Udržiaval blízke a priateľské vzťahy s mnohými významnými osobnosťami – so Sládkovičom, Moyzesom, Radlinským, Boženou Němcovou či Franzom Grillparzerom, ktorí navštívili Rybárske (sliačske) kúpele.

 

 

Pavol Orságh Hviezdoslav – na Sliači sa liečil pravdepodobne v r. 1913. Svoj vzťah k čarovnej sliačskej prírode vyjadril básnik v neveľkej básni bez názvu týmito veršami:

Jak tu slastno, jak tu milo                                      P.O. Hviezdoslav
v šumnom Sliači.
Nebež, neleť kratochvílo
Čuj len vtáčí
hlas, jak zvšiaď sa prihovára
nám; vidz: jako vetvy stromov
-  nebodaj tiež známosť stará.

K sebe zovú, vonne kynú,
pod nimi zdroj žblnkotavý . . .
Zhovej, zhovej kratochvílo.
Nač sa viazať na hodinu?
dosť času riecť: buďte zdravý
dosť - a smutne tiahnuť domov . . .
 

 Š. Moyzes a J. Cikker  

Ján Cikker – popredný slovenský hudobný skladateľ a pedagóg, spoluzakladateľ slovenskej národnej hudby, ale aj čelný
predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny. Národný umelec navštevoval Sliač od roku 1958. V tom čase ho zachvátila
ťažká choroba. Chodil sa sem pravidelne  nielen liečiť, ale aj tvoriť. Cítil sa tu ako doma. Z vďačnosti za vyliečenie a zotavenie
venoval Sliaču operu Mister Scrooge.
O. SmikOtto Smik – patril k piatim najlepším československým 
letcom vo Veľkej Británii a ako jeden z troch čs. letcov
a cudzincov sa stal veliteľom perute Royal Air Force.
V roku 1934 sa jeho rodiča presťahovali na Slovensko
 istú dobu bývali u pani Ferjenčíkovej v Sliači – Hájniky
(pri Letisku Tri duby, dnes ul. Sládkovičova).

 


František Papanek    F. Papánek
bol prvým rektorom a zakladateľom Technickej univerzity vo Zvolene. Ako expert pre lesníctvo pôsobil tri roky v OSN v Iráne. Jeseň života prežil na Sliači, zomrel v roku 1995
vo Zvolene.

 

 

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka