Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Historické pamiatky mesta

Medzi historicky najzaujímavejšie obce na Pohroní patrí kúpeľné mesto Sliač. Spoločná obec pod týmto názvom vznikla v roku 1959 spojením dvoch – v minulosti samostatných stredovekých osád – Hájnik a Rybárov. Dávnu minulosť Sliača potvrdzujú aj archeologické nálezy v lokalite Horné zeme z predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia. Prvá písomná zmienka o sliačskych minerálnych prameňoch pochádza z roku 1244, v čase, kedy kráľ Belo IV. obnovil mestské práva neďalekému Zvolenu. V týchto sa pri opise okolia a hraníc spomínajú i pramene, ktoré vyvierajú neďaleko zvolenského panstva.


Významné historické pamiatky

Kostol sv. Mikuláša

Kostol sv. Mikuláša – najstaršia architektonická pamiatka v meste z r. 1263 a zvonica s jedným z najväčších a najstarších zvonov na Slovensku.

 

 

Ranorenesančný kaštieľ rod. Bezeghovcov z 15. stor.

Rannorenesančný kaštieľ rod. Bezeghovcov z 15. stor.  

 

Bezeghovská (rybárska) kúria z r. 1701Bezeghovská (rybárska) kúria z r. 1701s pamätnou tabuľou     viažúcou sa na pobyt A. Sládkoviča (bývalá kachliareň).

 
Budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky. 

Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky.  Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky.     Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky.                                                   Kúpeľné budovy Kúpeľov Sliač – Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace – kultúrne pamiatky. 

Historické Letisko Tri Duby – povstalecká základňa v SNP.   
 

Pamätníky a pomníky obetiam  1. a 2. svetovej vojny a SNP.    

Pamätníky a pomníky obetiam 1. a 2. sv. vojny       Pamätníky a pomníky obetiam 1. a 2. sv. vojny


Pamätník odsunu sovietskych vojsk z Československa.
 

pamätnik_odsun_sovieti.jpg


Významné osobnosti
 

Na Sliači sa v priebehu rokov liečilo a doliečovalo mnoho významných osobností. Mnohým Sliač nielenže vrátil stratené zdravie, ale ich aj inšpiroval k vytvoreniu vzácnych diel. Ďalším zase dodal sily do novej tvorivej práce. Mnohí z tých, ktorí Sliač navštívili, tu i istý čas pôsobili. Medzi tieto významné osobnosti patrili: uhorský panovník Matej Korvín, polyhistor Matej Bel, palatín Jozef Habsburgský, arcikňažná Hildegarda, srbská kráľovná Natália, bulharský cár Ferdinand, maďarský revolucionár Lajos Kossúth, rakúsky dramatik a básnik Franz Grillparzer, básnici – Ján Kollár, Andrej Sládkovič, P. O. Hviezdoslav; česká spisovateľka Božena Němcová, národovec Ľudovít Štúr, rímskokatolícki kňazi – Štefan Záhorský, Jozef Kačka; literárny vedec a kultúrny pracovník Dr. Jozef Škultéty, básnik a literárny kritik Dr. Štefan Krčméry, spisovateľky – Terézia Vansová, B. S. Timrava, E. M. Šoltésová, Štefánia Pártošová,  poetka Ľudmila Podjavorinská, spisovatelia – Ferdinand Gabaj, Ján Smrek, Pavol Horov, Mikuláš Huba, Janko Jesenský, J. C. Hronský; francúzsky spisovateľ René Picard, kambodžský princ Norodom Sihanuk, český komik Vlasta Burian, politik a kňaz Jozef Tiso, prvý prezident ČSR T. G. Masaryk, politik a diplomat Dr. Eduard Beneš, politik a štátnik N. S. Chruščov, čsl. prezident armád. gen. Ludvík Svoboda; maliari
a ilustrátori – Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Martin Benka; ľudoví umelci - bratia Ján a Martin Sanitrárovci, hudobní skladatelia – Alexander Moyzes, Ján Cikker; herec Július Pántik, a mnohí ďalší.
 

Významné osobnosti

A.SládkovičAndrej Sládkovič – pôsobil na Sliači ako vychovávateľ
v rokoch 1844 – 1847  napísal tu svoje veľkolepé
lyricko-epické básnické skladby Marína a Detvan.

 

 

 

 

 

 

Božena Němcová – česká spisovateľka a zberateľka ľudovej B. Nemcová
slovesnosti získala podľa povery počas liečenia v sliačskych kúpeľoch námet pre svoju rozprávku „Soľ nad zlato“.
Podnetné inšpirácie objavila aj pre koncipovanie diela
„Podhorská věsnice“. 

 

 

 

Štefan Záhorský

Štefan Záhorský – rímskokatolícky kňaz a národovec pôsobil v Hájnikoch v rokoch 1852 – 1863. Angažoval sa pri presadzovaní slovenčiny v úradnom styku, za čo sa mu uhorské úrady neraz vyhrážali a mal byť aj súdený. Udržiaval blízke a priateľské vzťahy s mnohými významnými osobnosťami – so Sládkovičom, Moyzesom, Radlinským, Boženou Němcovou či Franzom Grillparzerom, ktorí navštívili Rybárske (sliačske) kúpele.

 

 

Pavol Orságh Hviezdoslav – na Sliači sa liečil pravdepodobne v r. 1913. Svoj vzťah k čarovnej sliačskej prírode vyjadril básnik v neveľkej básni bez názvu týmito veršami:

Jak tu slastno, jak tu milo                                      P.O. Hviezdoslav
v šumnom Sliači.
Nebež, neleť kratochvílo
Čuj len vtáčí
hlas, jak zvšiaď sa prihovára
nám; vidz: jako vetvy stromov
-  nebodaj tiež známosť stará.

K sebe zovú, vonne kynú,
pod nimi zdroj žblnkotavý . . .
Zhovej, zhovej kratochvílo.
Nač sa viazať na hodinu?
dosť času riecť: buďte zdravý
dosť - a smutne tiahnuť domov . . .
 

 Š. Moyzes a J. Cikker  

Ján Cikker – popredný slovenský hudobný skladateľ a pedagóg, spoluzakladateľ slovenskej národnej hudby, ale aj čelný
predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny. Národný umelec navštevoval Sliač od roku 1958. V tom čase ho zachvátila
ťažká choroba. Chodil sa sem pravidelne  nielen liečiť, ale aj tvoriť. Cítil sa tu ako doma. Z vďačnosti za vyliečenie a zotavenie
venoval Sliaču operu Mister Scrooge.
O. SmikOtto Smik – patril k piatim najlepším československým 
letcom vo Veľkej Británii a ako jeden z troch čs. letcov
a cudzincov sa stal veliteľom perute Royal Air Force.
V roku 1934 sa jeho rodiča presťahovali na Slovensko
 istú dobu bývali u pani Ferjenčíkovej v Sliači – Hájniky
(pri Letisku Tri duby, dnes ul. Sládkovičova).

 


František Papanek    F. Papánek
bol prvým rektorom a zakladateľom Technickej univerzity vo Zvolene. Ako expert pre lesníctvo pôsobil tri roky v OSN v Iráne. Jeseň života prežil na Sliači, zomrel v roku 1995
vo Zvolene.

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka