Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Domov pre seniorov Sliač

                            DS Siac logo.jpg

Domov pre seniorov Sliač je zariadenie mesta Sliač, ktoré ako verejný poskytovateľ ponúka nasledovné druhy sociálnej služby:

Domov pre seniorov (podľa § 35 zákona č. 448/2008) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Sociálna služba je poskytovaná pobytovou formou.

Denný stacionár (podľa § 40 zákona č. 448/2008) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou formou.

Kontakt: Domov pre seniorov Sliač, Pionierska 12, 962 31 Sliač

Telefón: klienti, opatrovateľky 0911 223 860 │sociálna pracovníčka 045 541 0757 │vedúci zariadenia 0948 010 366

mail: domov.seniorov@sliac.sk

Mapa: https://goo.gl/maps/tS3eJhdDNvp
 

Seniori_MPSVR.jpg

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka