Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

Civilná ochrana obyvateľstva - Tiesňové volanie 112

Vážení občania.

Posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúci najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a fyzické osoby.
Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu
a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje
v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti

CELÝ SYSTÉM CIVILNEJ OCHRANY MESTA SLIAČ v súlade s § 15 ods. 1 písm. a
§ 15a zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov NÁJDETE V SÚBORE NA STIAHNUTIE

KONTAKTNÉ A INFORMAČNÉ MIESTA CIVILNEJ OCHRANY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

  • OÚ Banská Bystrica, odbor krízového riadenia

Tel.: 048/4306 340;  048/4133 404, 048/4133 444, E-mail: okr.bb@minv.sk, Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

  • Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia

Tel.:  045/5330 620, 0903 804 579, 0961 63 2940,  E-mail: okr.zv@minv.sk, Fax: 045/5332 929

  • Mestský úrad Sliač

Tel.:  0905 922266                       E-mail: prednosta@sliac.sk,


Tiesňové volania
 

  • Integrovaný záchranný systém    SOS 112
  • Hasiči   150
  • Rýchla zdravotná pomoc (záchranka)   155
  • Polícia  štátna   158
              

 


 

Civilná ochrana obyvateľstva súbory na stiahnutie

prirucka co by mal každy vediet v pripade ohrozenia.pdf(1.7 MB)čo v prípade ohrozenia príručka
mimoriadne udalosti.pdf(13 kB)mimoriadne udalosti
co-ochrana-pred-bioterorizmom-u.pdf(29.7 kB)ochrana pred bioterorizmom
terminy_skusok_siren2016.pdf(313.2 kB)terminy skúšok sirén v roku 2016
webygroup
ÚvodÚvodná stránka