Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam elektroodpad september 2019Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram zberu odpadu 2. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie - bioodpad sa dňa 5.7.2019 nebude vyvážať.Vytlačiť
 

 

Oznamujeme vám, že dňa 5.7.2019 sa nebude vyvážať bioodpad. Najbližší termín vývozu bude 12.7.2019

Ďakujeme za pochopenie


 
 

Informačná kancelária pre obete trestných činov.Vytlačiť
 


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ZvolenVytlačiť
 


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ZvolenVytlačiť
 

Informácie v súbore na stiahnutie.


 
 

Oznam - polopodzemné kontajnery na ul. Rybárskej Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom bývajúcim na ul. Rybárskej, že vybudované polopodzemné kontajnery na plasty, papier, sklo a komunálny odpad môžu používať od dnešného dňa.

         Tieto kontajnery nahradia 5 kusov 1100 l kontajnerov na plasty, 5 kusov 1100 l kontajnerov na papier, 3 kusy 1100 l kontajnerov na sklo a  5 kusov 1100 l kontajnerov na komunálny odpad. Pôvodne umiestnené    1100 l kontajnery na separovaný odpad budú z kontajnerových miest odvezené v adekvátnej objemovej hodnote.

         Polopodzemné kontajnery bude zberová spoločnosť Marius Pedersen vyprázdňovať v pravidelných intervaloch podľa kalendára na vývoz komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018. 

         V tejto súvislosti žiadame majiteľov všetkých motorových vozidiel, aby dodržiavali dopravné značenie „zákaz státia“ v bezprostrednej blízkosti novovybudovaných polopodzemných kontajnerov.

         V prípade umiestňovania komunálneho alebo iného odpadu na spevnenej ploche pri polopodzemných kontajneroch prosíme občanov, aby z dôvodu udržania čistoty vo vlastnom záujme dohliadli na novovybudované kontajnerové miesto a nedisciplinovaných občanov nahlásili na Mestskej polícii v Sliači.

         Za porozumenie ďakujeme.


 
 

Prístup na ulicu MlynskúVytlačiť
 

Oznamujeme obyvateľom žijúcicm na ulici Mlynskej, že vstup na ulicu Mlynskú za mostom cez rieku Hron je uzavretý mechanickou zábranou. Vstup na ulicu Mlynskú je možný len z ulice Továrenskej. 


 
 

Oznam Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom mesta Sliač, že biologicky rozložitel'ný konunálny odpad - zelený ďalej BRKO (tráva, lístie, konáre, piliny, zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny...) POZOR !!! nepatrí sem kuchynský odpad môžete bezplatne odovzdávať (aj mimo určených dni vývozu označených v harmonograme odpadu) počas celého roka v miestnej kompostámi v neobmedzenom množstve v pracovnej dobe:
Pondelok - piatok od 7.00 hod  do 15.30 hod.
Utorok od 7.00 hod. do 18.00 hod.
sobota od 8.00 hod. do  12.00 hod.

Zodpovedná osoba za prevzatie: p, Poláková olga, č. tel.  045/381 065,

Pri odovzdávani BRKO sa riaďte pokynmi zodpovednej osoby. 
Za pochopenie d'akujeme.


 
 

Optická sieť v meste Sliač - výkopové práceVytlačiť
 

Mesto Sliač zastúpené primátorom mesta Ing. Danielom Dunčkom oznamuje obyvateľom mesta Sliač, že v zmysle Územného rozhodnutia č.j. 1125/2017-SÚ – rozh. z 18.8.2017 – vybudovanie optickej prístupovej siete „ INS_FTTH_ ZV_ Sliač“ bude firma Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení firmou ZYRY-Tem, s.r.o. Lieskovská cesta 4121, 96001 Zvolen vykonávať výkopové práce v chodníkoch, trávnatých plochách v mesiacoch máj – október 2018 po etapách na týchto uliciach:
1. etapa: ulice Hájnická, Zvolenská, Štúrova, Fučíkova, kpt. Nálepku, Clementisova, ČSA, Kalinčiakova a Letecká, Sládkovičova, Mládežnícka, Kollárova,
2. etapa: ulice SNP, Mlynská, Továrenská, Rybárska , 1.mája a MDŽ,
3. etapa: ulice Š. Záhorského, Na Dolinke, SNP a Pionierska,
4. etapa: ulice Železničná, Nová, Na Slatinkách, Letná, B. Nemcovej, Cikkerova, Pod Kozákom, Gorkého, Na Brázdach,
5. etapa: ulice Družstevná, Partizánska, Jarná, Horská, Hviezdoslavova, Kukučínova Tajovského, Poľovnícka, M. Nešpora, Kúpeľná a areál kúpeľov.
Budovaná optická sieť bude slúžiť všetkým obyvateľom a podnikateľským subjektom na území mesta Sliač, z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste strpeli zvýšenú prašnosť a hlučnosť pri svojich nehnuteľnostiach. Za pochopenie ďakujeme.


 
 
Položky 1-10 z 45
webygroup
ÚvodÚvodná stránka